กีฬาอนุบาล ครั้งที่ 4

กีฬาอนุบาล ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวย คณะครูฝ่ายปฐมวัย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาล ครั้งที่ 4 ณ ตึกคอม จ.อุดรธานี

Check Also

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 …