ค่ายวิทยาศาสตร์ 59

ค่ายวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 90 คน ไปร่วมทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีรองศาตรารจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และร่วมให้กำลังแก่นักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ
ขอขอบคุณภาพ : ดร.พรพิมล เมาะราษี
ข่าว : พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง อ.อำพล สุมาลี

Check Also

Science show

Science show กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 สิงหา …