ติดต่อ

ถานที่ตั้ง :   เลขที่ 79 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์   :   043-742-830

โทรสาร    :   043-742-830

E-Mail     :   satit.forums@gmail.com

Website   : http://prathomsatit.msu.ac.th