ประกันคุณภาพการศึกษา 2558

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรองศาตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดรับการตรวจประเมินภายใน

Check Also

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 …