2

ประกอบพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่17 ตุลาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) โดย รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทุกคน ประกอบพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

ชมวีดีโอ

Check Also

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 …