ทอดกฐินมหาวิทยาลัย 2559

ร่วมสบทบทอดกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นำต้นผ้าป่า ร่วมสบทบการทอดกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานชั้นล่างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 …