DSC_2368

วันแม่แห่งชาติ 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 และจัดกิจกรรมวันแม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผูอำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีนำกล่าวถวายราชสดุดีและเปิดงานวันแม่ ประจำปี2559 กิจกรรมวันแม่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ได่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสบอกรักแม่ให้ลูกได้กราบแม่แสดงความกตัญญูต่อแม่และผู้มีพระคุณอันเป็นประเพณีที่ดีงาม อนึ่ง ภาคเช้าโรงเรียนจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ มีรองศาตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน การทำบุญตักบาตรครั้งนี้มีคณะครู อาจารย์ คุณแม่ ผูปกครอง และนักเรียนมาร่วมพิธีกันอย่างอบอุ่น

 

Check Also

Science show

Science show กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 สิงหา …