สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ประชุมชี้แจงแนวนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 การสมัครสอบและการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) โดยมี รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง

 

Check Also

สำรวจบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตมห …