20160517161812

เปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 6 อัตรา

โรงเรียนเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา

สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
สมัครด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)

Check Also

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 …