โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการ และ ดร.พรพิมล เมาะราษี รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณดล บุญพรหมธีรกุล นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องนิทรรศการ EH 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

Check Also

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง

สาธิตมัธยมพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 …