DSC_1765

โครงการวันสำคัญทางศาสนา 59

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนจัดโครงการวันสำคัญทางศาสนา โดยรองศาสตราจารย์ สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง อีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยและเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2559 โดยมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ถวายเครื่องจัตุปัจจัย ไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดวัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม และเข้าร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา กับเทศบาลเมืองมหาสารคาม

Check Also

Science show

Science show กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 สิงหา …