อย.น้อย59
อย.น้อย59

โครงการให้พี่สอนน้องคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน อย.น้อย ประจำปี 2559

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) นำนักเรียนตัวแทน จำนวน 8 คน เข้าอบรมโครงการให้พี่สอนน้องคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน อย.น้อย ประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นพ. กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการดังกล่าวจัดโดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ในการตรวจสอบความสะอาดคุณภาพของอาหารและการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะสามารถนำไปทอดถ่ายแก่ผู้อื่นได้

Check Also

Science show

Science show กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 สิงหา …