ข่าวกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์ 59

เมื่อวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาส …

Read More »

Air kids(ระดับปฐมวัย)

Art Kids 59

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคา …

Read More »

วันแม่แห่งชาติ 2559

DSC_2368

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคา …

Read More »

โครงการให้พี่สอนน้องคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน อย.น้อย ประจำปี 2559

อย.น้อย59

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ …

Read More »

พิธีไหว้ครู 2559

ไหว้ครู59 (2)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารค …

Read More »

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในหัวข้อ “การบูรณาการ STEM ในการจัดการเรียนการสอน”

อบรม STEM

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสา …

Read More »