ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มีความประสงค์จ …

Read More »

ประกอบพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

2

เมื่อวันที่17 ตุลาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม( …

Read More »