Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2016

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณดล บุญพรหมธีรกุล ศิษย์เก่าโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณดล บุญพรหมธีรกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนที่สามารถคว้ารางวัลคะแนนสูงสุด ประเภททีม ได้รับเหรียญเงิน ประเภทบุคคล และรางวัลชมเชย ประเภทกลุ่มบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2016 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปัจจุบัน ด.ช. ณดล บุญพรหมธีรกุล ได้รับทุนในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสต์เตียน ในโอกาสนี้ ด.ช.ณดล บุญพรหมธีรกุล ได้เดินมอบถ้วยรางวัลที่ได้รับให้แก่โรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ รับมอบถ้วยรางวัลในครั้งนี้.
ภาพ/ข่าว : พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง,อำพล

Check Also

Pre-ประถมศึกษา

โครงการทดสอบ PRE ประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสาธิตมห …