โครงการปฐมนิเทศนักเรียน

    วันที่ 1 มิถุนายน 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มะลิวัลย์  ถุนาพรรณ์ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียน นมัสการพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรก และปฐมนิเทศนักเรียน นักเรียนพบอาจารย์ประจำชั้น รับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติ และกฎระเบียบของโรงเรียน


รูปภาพเพิ่มเติม

 
Copyright © พัฒนาเว็บไซต์ โดย นายอำพล สุมาลี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์. All Rights Reserved. Joomla Templates by templatejoomla
Joomla Templates Sponsored by Best of Joomla!