บริษัทแก๊กอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด จัดกิจกรรมแสดงละครเวทีสื่อการสอนพิเศษ

   

 

    โรงเรียนสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ได้นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก บริษัทแก๊กอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เป็นผู้ผลิตรายการ “การ์ตูน เบ๊น+โบ๊ท” ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางสังคม โดยมีการจัดเป็นประจำทุกภาคการศึกษาโดยการผลิตและจัดการแสดงหุ่นชุดสื่อการสอน ตอนพิเศษ ทีให้ความบันเทิง และ สาระที่เป็นประโยชน์กับเด็ก ๆ ในช่วงวัยปฐมวัย ได้จัดแสดงละครหุ่น ตอนพิเศษ 2 เรื่อง

    1. เรื่อง “ดื่มนมนั้นดีที่สุด” เพื่อสอนให้เด็กรู้จักประโยชน์และความสำคัญของการทานอหารมื้อเช้า และรู้คุณค่าของอาหารที่มีประโยชน์ รู้จักเลือกรับประทานอาหาร เน้นผักผลไม้ และนมเป็นต้น ภายในเนื้อเรื่องก็จะสอนให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และสอนแทรก ศีลธรรมเรื่องการโกหก

    2. เรื่อง “เรื่องฉลาดแกมโกงอ่างนี้ไม่ดีเลยนะป๊อก” เพื่อสอนให้เด็ก ๆ รู้ว่าเวลาจะทำอะไร ต้องมี่ความซื่อสัตย์สุจริต และมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ไม่คดโกงหรือ ค่อยกลั่นแกล้งเพื่อ ๆ ไม่พูดโกหก และสอนให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากของที่เหลือใช้ มาทำให้มีประโยชน์

 

ภาพกิจกรรม

 
Copyright © พัฒนาเว็บไซต์ โดย นายอำพล สุมาลี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์. All Rights Reserved. Joomla Templates by templatejoomla
Joomla Templates Sponsored by Best of Joomla!