ครูนักเรียน โรงเรียนสาธิต มมส ถวายเทียนเข้าพรรษา
 

   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้จัดโครงการ วันสำคัญทางศาสนา ขึ้น โดยมี ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ ๔-๖ เข้าร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนวัดโนนศรีสวัสดิ์ อ. เมือง จ. มหาสารคาม เนื่องในวันอาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาได้อย่างถูกต้องและเป็นหน้าที่ชาวพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พระมหากษัตริย์ก็ทรงนับถือพระพุทธศาสนาและทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมือง ทำให้คนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างยึดมั่นปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จึงทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.web.msu.ac.th/hotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=2422&uf=%CA%D2%B8%D4%B5&qu=%CA%D2%B8%D4%B5

 

 
Copyright © พัฒนาเว็บไซต์ โดย นายอำพล สุมาลี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์. All Rights Reserved. Joomla Templates by templatejoomla
Joomla Templates Sponsored by Best of Joomla!
203762 Reverse Phone Lookup606602 Missed Call860479 Reverse Number415796 AmericanPhoneBook337784 Reverse Phone Lookup864580 Free Reverse Lookup252-373 Privacy Phone312-380 Phone Data201539 Missed Call561713 Missed Call