การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE)

วันที่ 2 เมษายน 2564 คณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) นำโดยอาจารย์รังษวุฒิ มาตวังแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ อาจารย์สุรศักดิ์ นรินทร์ อาจารย์วิชชนุนัย คณะมะ และอาจารย์จินตนา ชาญวงษ์สนิท ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมแก่งคูณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ภาพ : จินตนา ชาญวงษ์สนิท
ข่าว : เพ็ญนภา มาตวังแสง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

Select Languages