Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามและวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้จัดโครงการงานวันพ่อแห่งชาติ โดยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 51 ปี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ MUDS

Check Also

ประชุมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานทะเบียนโรงเรียน

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages