กิจกรรมเล่านิทานให้ความรู้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล เรื่อง กินอาหารให้พอดีชีวีมีสุข

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเล่านิทานให้ความรู้เด็ก ๆ ในระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 เรื่อง กินอาหารให้พอดีชีวีมีสุข โดยผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน เด็ก ๆ สนุกสนาน ชื่นชอบ และได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS
ภาพ : สุพรรณิการ์ เมาะราษี

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages