วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) พิพิธภัณฑ์สิริธร สำนักงานทรัพยาการธรณีเขต 2 กรมทรัพยากรธรณี ได้เข้าจัดกิจกรรม Kalasin s Dinossur to School เพื่อให้ความรู้เรื่อง ไดโนเสาร์ให้กับเด็กๆ ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

                                                           
ถ่ายภาพ : ภานุพงษ์ ธรรมกุล