ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนในการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

💐ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนในการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ที่มีผลคะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป ในด้าน
– ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
– ความสามารถทางด้านภาษาไทย
ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนของเราทุกคนนะคะ

ภาพ : สุพรรณิการ์ เมาะราษี
นิศากร มีโส
กรกมล ด้วงเบ้า
สุนิสา ศรีโยธะ
ข่าว/กราฟฟิก : เพ็ญนภา มาตวังแสง
ข้อมูล : ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages