ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษของบริษัทเสริมปัญญา รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษของบริษัทเสริมปัญญา ได้แก่
▶️เด็กหญิงภูเพียงดาว เจริญสุข (น้องหมีพูห์)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1ESC
ได้รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด
▶️เด็กหญิงนาฏลี โยชิดะ (น้องมินะ)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC
ได้รางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด
เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนของเรา

ภาพ/ ข่าว : เพ็ญนภา มาตวังแสง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS
ข้อมูล : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages