Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ ESC / ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงนาฏลี โยชิดะ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “General English Proficiency test” ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงนาฏลี โยชิดะ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “General English Proficiency test” ครั้งที่ 11

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงนาฏลี โยชิดะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1ESC ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “General English Proficiency test” ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า เด็กหญิงนาฏลี โยชิดะ ทำคะแนนในการแข่งขันได้ลำดับที่ 3 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ขอให้นักเรียนมีความสุข และรักษาคุณงามความดีของตนเอง นำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว : อาจารย์นันทนา กาแก้ว

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages