Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่เกียรติยศเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่เกียรติยศเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ และเด็กหญิงฟ้าประทาน กุดแถลง ในโอกาสได้รับคัดเลือกเด็กทั่วประเทศในการเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเข้ารับโล่เกียรติยศเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 8 มกราคม 2563 นี้

ภาพ  – ข่าว : PR MUDS

Check Also

ประชุมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานทะเบียนโรงเรียน

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages