ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราที่ได้รับรางวัลโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 (3rd NEEC-Northeastern English Contest)

โดยนักเรียนของเราได้รับรางวัล รายละเอียดดังต่อไปนี้

➡️ด.ญ.กษิรา เสพย์ธรรม นักเรียนชั้น ป.3/1ESC ได้รับรางวัลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

➡️ด.ญ.ศิรดา กัญญาคำ นักเรียนชั้น ป.6/1ESC ได้รับรางวัลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

👏🏻You Did Great! เด็กสาธิตของเราสุดยอดไปเลยค่ะ👏🏻

ภาพ/ข่าว : เพ็ญนภา มาตวังแสง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages