ขอแสดงยินดีกับนักเรียนคนเก่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการประเมินความสามารถทางด้านการอ่าน RT (Reading Test) ประจำปีการศึกษา 2562

📣ขอแสดงยินดีกับนักเรียนคนเก่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการประเมินความสามารถทางด้านการอ่าน RT (Reading Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งคะแนน 100 เต็ม และ 95 คะแนนขึ้นไป
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของเราปีนี้เก่งมากๆค่ะ ได้คะแนนกันเยอะมากๆเลย ขอแสดงความชื่นชม และเป็นกำลังใจให้เด็กของเราต่อไปนะคะ ✌️

ภาพ : สุพรรณิการ์ เมาะราษี
นิศากร มีโส
กรกมล ด้วงเบ้า
สุนิสา ศรีโยธะ
ข่าว/กราฟฟิก : เพ็ญนภา มาตวังแสง
ข้อมูล : ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages