Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา / ชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ
เด็กหญิงณัฐธรรม ชีวะเศรษฐธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ในการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมีอาจารย์ปริญญา ธัญทะพิพงษ์ เป็นผู้ฝึกสอน
#เด็กสาธิตเก่งมากค่ะ

Check Also

ประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages