ด.ช.คณิศร ภาคสุชล ป.6/1ESC เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย จ.มหาสารคาม

ด.ช.คณิศร ภาคสุชล ป.6/1ESC เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย จ.มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เด็กชายคณิศร ภาคสุชล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ESC ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามให้เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นตามโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2563 รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญแก่เยาวชนต้นแบบที่ปฏิบัติตนตามวิถีวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม นอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย และสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทยอีกด้วย

ข่าว : พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง
ภาพ : เขมนันท์ จันจำนงค์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages