Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / ด.ญ.ณฐมน มาจันแดง ป.3/3 ได้รับรางวัลชมเชยคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย

ด.ญ.ณฐมน มาจันแดง ป.3/3 ได้รับรางวัลชมเชยคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย

ด.ญ.ณฐมน มาจันแดง ป.3/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) เข้าแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย โดยโรงเรียนต้นกล้ามหาสารคามดำเนินการส่งเข้าแข่งขัน  ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย

 

Check Also

โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ ที่ …

Select Languages