ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)
วันที่ 29 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย รองศาสตราจารย์ดร.ชวลิต ชูกำแพง และ คณะผู้บริหาร ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ยังได้ประชุมปรึกษา หารือ เรื่องการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้มีคุณภาพทั้ง 2 โรงเรียนต่อไป

ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Select Languages