Breaking News

ทำบุญตักบาตรวันแม่

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี โดยกิจกรรมจัดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ทำบุญตักบาตรร่วมกับบุตรหลาน ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ แล้วนำผู้เข้าร่วมโครงการ ทำบุญตักบาตรและรับฟังพระเทศนา
.
ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ ธรรมกุล

Check Also

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era

วันที่ 9/10/256 …

Select Languages