Breaking News

ทำบุญตักบาตรวันแม่

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี โดยกิจกรรมจัดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ทำบุญตักบาตรร่วมกับบุตรหลาน ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ แล้วนำผู้เข้าร่วมโครงการ ทำบุญตักบาตรและรับฟังพระเทศนา
.
ภาพ/ข่าว : ภานุพงษ์ ธรรมกุล

Check Also

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) มอบรางวัลประกวดมารยาทไทย (ไหว้สวย) ประจำเดือน กันยายน 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages