โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-970-515
Website : http://prathomsatit.msu.ac.th

Select Languages