Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระภาษาไทย / ท่านผู้อำนวยการฯ มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษา ในงานศึกษาศาสตร์วิชาการ

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษา ในงานศึกษาศาสตร์วิชาการ

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันคัดลายมือระดับประถมศึกษา ในงานศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิดบ้านครูภาษาไทย ครั้งที่ 2 ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียด ดังนี้

1. คัดลายมือระดับประถมปลาย
เด็กหญิงภรภัทร ทองไกรรัตน์ นักเรียนชั้นป.5/1ESC
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

2. คัดลายมือระดับประถมต้น
เด็กหญิงปราญชลี เกษกัน นักเรียนชั้นป.2/1ESC
ได้รับรางวัลชมเชย

ภาพ-ข่าว : PR-MUDS

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages