Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระสังคมศึกษา / ท่านผู้อำนวยการฯ มอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลมารยาทดี (ไหว้สวย) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลมารยาทดี (ไหว้สวย) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้มอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลมารยาทดี (ไหว้สวย) จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยผลการประกวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้

ระดับชั้น ป.1 ได้แก่ ห้องเรียน ป.1/3
ระดับชั้น ป.2 ได้แก่ ห้องเรียน ป.2/3
ระดับชั้น ป.3 ได้แก่ ห้องเรียน ป.3/2
ระดับชั้น ป.4 ได้แก่ ห้องเรียน ป.4/2
ระดับชั้น ป.5 ได้แก่ ห้องเรียน ป.5/3
ระดับชั้น ป.6 ได้แก่ ห้องเรียน ป.6/2

ภาพ-ข่าว : PR-MUDS

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages