Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา / ท่านผู้อำนวยการฯ มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ จ.มหาสารคาม

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ จ.มหาสารคาม

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งของเรา ในรายการการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศ จ.มหาสารคาม ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม โดยแข่งขันไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

🏓ประเภทหญิงเดี่ยว (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1. ด.ญ.นพรรษมณฑ์ มณีศรี ป.4/2
ชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง)
2. ด.ญ.อภิชญา ภูวศิษฎ์เบญจภา ป.4/2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน)
3. ด.ญ.นภสร ภูบาลชื่น ป.4/3
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง)
4. ด.ญ.ณิชชา แวงวาสิต ป.4/2
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง)

🏓ประเภทชายเดี่ยว (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1. ด.ช.ภูมิรพี พูลเพิ่ม ป.6/3
ชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง)
2. ด.ช.ชยนนท์ ด่านประดิษฐ์ ป.6/3
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง)
3. ด.ช.กันตพัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ ป.5/2
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง)

ภาพ-ข่าว : PR-MUDS

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages