Breaking News

ธรรมมะเดลิเวอรี

วันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนา “ธรรมะ เดลิเวอรี่ ” บรรยายธรรมโดย พระมหานิวัฒน์ มหาโชติวฒฑโน จากทีมงานพระมหาสมปอง

Check Also

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era

วันที่ 9/10/256 …

Select Languages