นักเรียนคนเก่งในการแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้มอบรางวัลนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20/2562 จัดโดยสมาคม PAMA Thailand โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสำราญ นักเรียนชั้น ป.2/1ESC

ภาพ-ข่าว : PR-MUDS

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages