นักเรียนคนเก่งในการแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้มอบรางวัลนักเรียนคนเก่งในการแข่งขันคณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20/2562 จัดโดยสมาคม PAMA Thailand โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสำราญ นักเรียนชั้น ป.2/1ESC

ภาพ-ข่าว : PR-MUDS

Select Languages