นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era

วันที่ 9/10/2563 🕹
▶️นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ESC เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ESC Y-Gen Era ครั้งนี้เด็กๆ ได้รับความรู้จากกิจกรรมศึกษานวัตกรรม AI ปัญญาประดิษฐ์เชิงหุ่นยนต์ ซึ่งบรรยายให้ความรู้โดย ผศ.เกษร วงศ์เกษม อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
▶️เด็กๆทุกคนมีความตื่นตา ตื่นใจกับกิจกรรมนี้มาก เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ เพื่อก้าวทันยุคเทคโนโลยี
👍ดูจากบรรยากาศแล้วคงเดาได้ว่าเด็กๆ ของเราสนใจและตั้งใจกันมากแค่ไหนค่ะ
With globalization, our students have to catch up with technologies. AI (Artificial Intelligence) talked by Asst.Prof.Kasorn Wongkasem, is one of our interesting classes.

ภาพ : เขมนันท์ จันจำนง
ธัญวรัตน์ คนเพียร
ข่าว : เพ็ญนภา มาตวังแสง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

Select Languages