Breaking News
Home / กิจกรรมนักเรียนแต่ละหมวด / กลุ่มสาระสังคมศึกษา / นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการสอบนักธรรมสนามหลวงชั้นตรี โท เอก ณ สนามสอบโรงเรียนผดุงนารี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการสอบนักธรรมสนามหลวงชั้นตรี โท เอก ณ สนามสอบโรงเรียนผดุงนารี

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เข้าร่วมการสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ในโครงการนักธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ภาพ : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages