Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเด็กยุคใหม่ห่างไกลไข้หวัดให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเด็กยุคใหม่ห่างไกลไข้หวัดให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเด็กยุคใหม่ห่างไกลไข้หวัด ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยกิจกรรมเพลง เล่านิทาน เกมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัด ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนาน

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ MUDS
ภาพ : นางสาวนิสากร มีโส

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages