นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเด็กยุคใหม่ห่างไกลไข้หวัดให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมเด็กยุคใหม่ห่างไกลไข้หวัด ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยกิจกรรมเพลง เล่านิทาน เกมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัด ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนาน

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ MUDS
ภาพ : นางสาวนิสากร มีโส

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages