นิสิตป.โท หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ มมส เข้าศึกษาดูงาน

นิสิตป.โท หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ มมส เข้าศึกษาดูงาน
วันนี้ (28 กันยายน 63) นิสิตปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 20 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน นำคณะนิสิตเข้าศึกษาดูงานด้านบริบทในการจัดการเรียนการสอนและ หลักสูตรสถานศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ทั้งนี้ ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และ อาจารย์รังษวุฒิ มาตวังแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการเรียนการสอนในรายวิชาข้างต้นตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งแต่เวลา 09.00 น-11.00 น

ข่าว-ภาพ พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง
ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

 

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages