นิสิตมาสังเกตการสอน จากคณะศึกษาศาสตร์ มมส

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) ต้อนรับนิสิตมาสังเกตการสอนจากคณะศึกษาศาสตร์ มมส
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดย ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และ นายรังษวุฒิ มาตวังแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการต่างประทศ ได้กล่าวต้อนรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 53 คน เพื่อเข้ามาสังเกตการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภารกิจทางการศึกษา มีทักษะการทำงานครูตามบทบาทของสภาพจริง และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู เป็นแม่พิมพ์ของชาติที่ดีในอนาคตต่อไป โดยนิสิตจะเริ่มเดินทางเข้าสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รวมจำนวนชั่วโมง 18 ชั่วโมง

ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น/เพ็ญนภา มาตวังแสง
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages