บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์เสริม ฟริทซีพลัส นำผลิตภัณฑ์มาแจกนักเรียน

บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์เสริม ฟริทซีพลัส นำผลิตภัณฑ์มาแจกนักเรียน
วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้เปิดโอกาสให้บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์เสริม ฟริทซีพลัส นำผลิตภัณฑ์มาแจกนักเรียน ทั้งนี้ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน รวมถึงเพื่อตอบรับนโยบายการป้องกันและลดความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทางโครงการฯจึงจัดให้มีมาตราการในการป้องกันและลดความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการแจกผลิตภัณฑ์ เด็กนักเรียนทุกคนได้รับผลิตภัณฑ์เสริม ฟริทซีพลัส

ภาพ : ปัญญา กุลภา
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages