ประกวดการแสดงชุด “ระบำดอกบัวและเงาะป่าพาเพลิน” วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้นำตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นอนุบาลเข้าประกวดการแสดง ชุดระบำดอกบัวและเงาะป่าพาเพลิน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม , บริษัท ฟาร์มมาร์ทโทเดิร์นเทรด จำกัด และเสริมไทคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ณ บริษัทฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรดจำกัด
ภาพ – ข่าว : PR MUDS
ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages