Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / ประกวดการแสดงชุด “ระบำดอกบัวและเงาะป่าพาเพลิน” วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

ประกวดการแสดงชุด “ระบำดอกบัวและเงาะป่าพาเพลิน” วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้นำตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นอนุบาลเข้าประกวดการแสดง ชุดระบำดอกบัวและเงาะป่าพาเพลิน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม , บริษัท ฟาร์มมาร์ทโทเดิร์นเทรด จำกัด และเสริมไทคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ณ บริษัทฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรดจำกัด
ภาพ – ข่าว : PR MUDS

Check Also

ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2563

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages