ประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ

สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดการประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน การประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิต จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงลูกทุ่ง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง และคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในการร้องเพลงเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากลในระดับต่าง ๆต่อไป สำหรับการประกวดปีนี้ได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจากร้านสื่อสปอร์ต จ.มหาสารคาม และของรางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผลการประกวดมีดังนี้
ระดับชั้นอนุบาล
ชนะเลิศ เด็กชายจักรภัทร ทุงจันทร์ อ. 3/4
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ปาณิสา ชัยสุทธานนท์ อ. 2/4
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ปิติภัทร จันทไชย อ.3/1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชนะเลิศ เด็กหญิงอภิรมย์ เติมใจ ป. 3/3
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.กษิรา เสพย์ธรรม ป. 2/1ESC
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ณฐภัทร ภูลายยาว ป. 2/3
รางวัลชมเชย ด.ญ.อักษราภัค เพ็งศรี ป.1/3 และ เด็กหญิงปรรณพัชร์ น้อยอำคา ป.3/2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชนะเลิศได้แก่ ด.ช.กานณัฐโชติ พันธ์ลออ ป. 4/2
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.เกียรติยศ เรืองสุวรรณ ป.5/1ESC
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ฐิตารี ศรีสองเมือง ป.5/2
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายณภัทร ดวงประทุม ป.4/2 และเด็กหญิงกัญญากวี จันทีนอก ป.4/1ESC
รางวัลครูขวัญใจกรรมการ แต่งกายสร้างสรรค์ สวยงาม
1. อ.ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม มาในชุดทองกวาว
2. อ.กฤติกา อนุแสน มาในชุดพีสะเดิด
ในงานยังมีการแสดงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อีกด้วย

ข่าว : พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง / ชลธิชา บรรหาร
ภาพ : เขมนันท์ /มนัสพงศ์/เพ็ญนภา/อำพา/กฤติกา/พรทิพา/ณัฐวดี/ปรียาภัทร/ปัญญา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

 

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages