ประกาศผลการแข่งขัน การประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (รอบคัดเลือก)

ประกาศผลการแข่งขัน การประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (รอบคัดเลือก)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน การประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4

ระดับอนุบาล
1. ด.ญ.ปาณิสรา ชัยสุทธานนท์ อ.2/4
2. ด.ช.ปิติภัทร จันทไชย อ.3/1
3. ด.ช.จักรภัทร ทุงจันทร์ อ. 3/4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
1. ด.ญ.อักษราภัค เพ็งศรี ป.1/3
2. ด.ญ.กษิรา เสพย์ธรรม ป.2/1 ESC
3. ด.ญ.ณฐภัทร ภูลายยาว ป.2/3
4. ด.ญ.ปรรณพัชร์ น้อยอำคา ป.3/2
5. ด.ญ.อภิรมย์ฤดี เติมใจ ป.3/3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1. ด.ญ.กัญญากวี จันทีนอก ป.4/1ESC
2. ด.ช.ณภัทร ดวงประทุม ป.4/2
3. ด.ช.กานณัฐโชติ พันธ์ลออ ป.4/2
4. ด.ช.เกียรติยศ เรืองสุวรรณ ป.5/1ESC
5. ด.ญ.ฐิตารี ศรีสองเมือง ป.5/2

ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์การประกวดร้องเพลงดาวรุ่งลูกทุ่งสาธิตปีที่ 4 รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 10.20 น. หรือติดตามไลฟ์สดทางเพจของโรงเรียน

ภาพ : มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น/ปัญญา กุลภา
ข่าว : ชลธิชา บรรหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MUDS

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจากเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) คลิก !!!

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages