Breaking News
Home / ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

ประกาศรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้รับเงินสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี ) ประจำปีการศึกษา 2561 จากรัฐบาล
จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านรับเงินอุดหนุนดังกล่าวได้ที่โรงเรียนระหว่าง 5-6 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ดูรายละเอียด  >>คลิกที่นี่<<

Check Also

ประชุมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและงานทะเบียนโรงเรียน

สาธิต มมส (ฝ่าย …

Select Languages