ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง อาจารย์) สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

ประกาศ

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Info)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 79 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • 043-970515
  • 043-970515
  • satitmsu_des@msu.ac.th
Select Languages